law books

Адвокати

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

Светлана Комсийска

телефон за връзка:

0888 712981, 02 9515 868s.komsiiska@komsiiski.com

 УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

адрес: гр. София, ул. "Искър" 42


През 1989г. е завършила Юридическия факултет на Софийски университет "Климент Охридски".
От 1990 – 1991г. е
Съдебен кандидат в Окръжен съд – гр. Стара Загора.
От 1991г. е
член на Адвокатска колегия – гр. Стара Загора.

Член на Комсийски и Великов от 1991 г.

Езици: български (роден), английски, руски.

Области в правото: Вещно право; семейно и наследствено право; облигационно право; приватизация; корпоративно право; преобразуване на търговски дружества; граждански процес; международно частно право; трудово право; административно право и процес; данъчно право и процес.