law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

ПОДБОР НА КАДРИ


 

В нашето сдружение могат да работят само адвокати, които са:

- творчески личности, инициативни и практични;

- с висок морал;

- интелигентни;

- комуникативни;

- способни да работят в екип;

- с отлични показатели от следването си;

Постъпването на работа в сдружението е възможно само след успешно проведен едногодишен юридически стаж в сдружението, следващ стажа като съдебен кандидат. Всички юристи в сдружението са подбрани въз основата на ежегодно провеждащи се конкурси по теоретична и практическа проблематика.