law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

Конкурс за юристи /адвокати/

Публикувано на 2016-05-27

КОМСИЙСКИ И ВЕЛИКОВ - АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО

обявява конкурс за юристи /адвокати/
за офиса в гр. Стара Загора

Кандидатите трябва да имат завършено висше юридическо образование и да проявяват желание да практикуват в областта на гражданското, търговското и административното право.
Желаещите да участват в конкурса трябва да подадат молби за участие до 15.06.2016г., придружени с:
- копие от дипломата за завършено висше юридическо образование /заедно с приложенията към нея/;
- копие от удостоверението за положен теоретико-практически изпит;
- подробна автобиография с данни за имена и месторабота на родители, съпрузи, братя и сестри; ниво на владеене на чужди езици; предишна месторабота и т.н.;
- свидетелство за съдимост;
- мотивационно писмо.
При владеене на чужди езици от кандидатите, следва да бъде представен съответния документ за удостоверяване.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Адрес за подаване на документи, справки и подробна информация : гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 42А, office@komsiiski.com или тел. 042/ 600 345.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.