law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

 

Офис гр. София

 

адрес: ул. "Искър" 42 

София 1000, БЪЛГАРИЯ

тел. факс: (+359) 02/ 9515 868

e-mail: office@komsiiski.com 

  

 

  

Офис гр. Стара Загора

 

адрес: ул. "Генерал Столетов" 42А

Стара Загора 6000, БЪЛГАРИЯ

телефон: (+359) 042/600 345

факс: (+359) 042/255 082

e-mail: office@komsiiski.com

 

 

 

Офис гр. Пазарджик

 

адрес: ул. "Петко Тодоров" №1, eт.1 
Пазарджик 4400, БЪЛГАРИЯ

тел.: (+359) 034/ 444 062

 e-mail: office@komsiiski.com