law books

Адвокати

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

Николай Великов

телефон за връзка:

088 8247955, 0887146102, 02 9515868velikov@komsiiski.com

        

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

 

адрес:  гр. София, ул."Искър" № 42

 

Завършил Юридическия факултет на Софийски университет

"Климент Охридски" през 1984г.

От 1984-1985г. е съдебен кандидат при Старозагорски окръжен съд.

1985-1988г. е юрисконсулт в "Биоинвест инженеринг" 

1988-1991г. завършва Външнотърговска академия в гр. Москва със специалност "Икономика на външнотърговските отношения"

От 1991г.-1993г. е юрисконсулт на ЦСКА.

От 1993г. е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия.

Към "Комсийски и Великов" се присъединява през 1995г..

 

Езици: български/роден/; руски и английски език. 

 

Области в правото: търговско право; вещно право; облигационно право; корпоративно право; процес.