law books

Адвокати

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

Светослав Димитров

телефон за връзка:

0888 405478, 042 600345dimitrov@komsiiski.com

 

 

адрес: гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ 42А

 

През 2006г. е завършил Юридически факултет на Югозападен университетНеофит Рилски“ - гр. Благоевград.

През 2007 г. е съдебен кандидат в Окръжен съд – гр. Стара Загора.

През 2007 г.- 2008 г. е стажант в Адвокатско дружество „Комсийски и Великов“.

През 2008 г. е приет за член на Адвокатска колегия – гр. Стара Загора.

От 2008 г. е адвокат в Адвокатско дружество „Комсийски и съдружие“.

 

Езици: български (роден), английски.

 

Области в правото: Дружествено право (учредяване и регистрирация на всички видове дружества и други юридически лица, съгласно българското право);търговски сделки; ликвидация и несъстоятелност; застрахователно право; семейно и наследствено право;облигационно право; трудово право; граждански процес; изпълнителен процес.