law books

Адвокати

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

Станила Герасимова

телефон за връзка:

0885 352581, 042 600345gerasimova@komsiiski.com

 

 

адрес: гр. Стара Загора, ул."Генерал Столетов" 42А

 

През 2008 г. е завършила Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

През 2009 г. е съдебен кандидат в Старозагорски окръжен съд.

През 2010 - 2011 г. е стажант в Адвокатско дружество "Комсийски и Великов".

От 2011г. е адвокат в Адвокатско дружество "Комсийски и Великов" и е приета за член на Адвокатска колегия Стара Загора.

 

Езици: български /роден/.

 

Области в правото: облигационно право; търговско право; семейно право; несъстоятелност; обезпечително и заповедно производство; корпоративно право; вещно право.