law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

ОБЛАСТИ НА ПРАВОТО


 • ПРИДОБИВАНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ

  Комсийски и Великов има богат опит в областта на приватизацията в България. Нашите адвокати са изготвили правните анализи и са участвали в преддоговорните преговори и изготвянето на приватизационните сделки на множество български фирми в процеса на тяхното приватизиране, между които: Златна панега АД /Златна Панега/, Гранитоид АД /Батановци/, Магнитни глави ЕАД /Разлог/, Хлебна мая /Русе/, Дунавски драгажен флот /Русе/, Астика /Хасково/, Вулкан /Димитровград/, Винтехпром Ад – гр. Пазарджик, Вини Сливен /Сливен/, Вини – Кортен / Кортен/, Вая фураж /Бургас/, Авес АД /Черни връх/, Аквила /Айтос/, Мини Марица Изток АД /Раднево/, Гарант /Дулово/, Сплав Комерс АД /Стара Загора/ и други.
  Комсийски и Великов предлага на чуждестранните и български инвеститори, проявяващи интерес в приватизационните процеси в страната, следните услуги:

  - изготвяне на правен анализ
  - подготовка на приватизационните документи
  - посредничество при преговорите на приватизационните условия
  - представителство при участие във всички видове търгове и конкурси
  - изготвяне на приватизационните договори или консултиране по проектодоговори
  - подготовка на прехвърлителните документи
  - посредничество при получаване на концесия и лиценз
  - регистрация на всички промени в съответните съдебни, данъчни и административни регистри.