law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

ОБЛАСТИ НА ПРАВОТО


  • СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Сдружението ни предлага широк кръг от услуги в областта на семейното право. Като допълнителна услуга при разводи, осиновяване и дела за родителски права, голяма част от нашата практика включва планирането на дължимите такси при развод и разделяне на имущество, като изготвяне на споразумения, планиране на дължимата издръжка.
В областта на семейното право предоставяме на клиентите си пълен комплекс от услуги при:
- развод;
- издръжка;
- осиновяване;
- упражняването на родителските права;
- защита правата и интересите на децата;
- жилищни проблеми.