law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

ОБЛАСТИ НА ПРАВОТО


  • ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Комсийски и Великов предлага комплекс от правни услуги в областта на правото на интелектуалната собственост, включително:

- подготовка на правни анализи и одити, които целят подпомагане на клиентите ни при защита на правото им на интелектуална собственост;
- регистриране на търговски марки и промишлен дизайн;
- преговори за лиценцзионно споразумение и други споразумения в областта на правото на интелектуална собственост;
- представителство на клиенти пред Българското патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията; съдебните власти, прокуратура и другите държавни органи в Република България, както и пред чуждестранни и международни органи и организации във връзка със защитата на интелектуалната им собственост.