law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

ОБЛАСТИ НА ПРАВОТО


  • ТРУДОВО ПРАВО

Сдружението ни предлага пълни, сигурни и отговарящи на действуващото трудово и осигурително законодателство, отговори и практическо съдействие по важни въпроси при възникване, изпълнение и прекратяване на трудовоправни отношения. Специалистите по трудово право са готови да предложат на клиентите ни тълкуване и анализ на законовите разпоредби в нормативните актове, регламентиращи трудовоправните отношеиня, с цел да допринесат за тяхното познаване и законосъобразното им прилагане. Така клиентите ни могат във всеки един момент да разполагат с изчерпателно и достоверно знание, което да ги насочва и подпомага в ежедневната им работа.

Адвокатите - специалисти по трудово право в Комсийски и Великов осъществяват дейност във всичките му аспекти. Усилията им са насочени към разясняване на правата и задълженията на клиентите ни - работодатели и работници, с цел да се предотврати възникването на проблеми. Нашата най- непосредствена задача е да избегнем съдебната процедура, когато това е възможно, за най-добра защита на интересите на нашите клиенти. На следващо място, наш принцип при уреждане на съдебните трудовоправни спорове е бързина, ефективност и минимални разходи за клиентите.