law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

ОБЛАСТИ НА ПРАВОТО


  • ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Ние предлагаме на клиентите си пълно и всестранно обслужване и защита на техните права и интереси в областта на правото на собственост, като по отношение на недвижимите имоти си взаимодействаме с архитекти, строители, банкови институции и ипотекарни кредитори. Даваме консултации и правни съвети на начинаещи в бизнеса. Адвокатите, които се занимават с вещно право в Комсийски и Великов са специалисти, които се занимават с представителство на клиентите ни при извършване на сделки за придобиване, разпореждане, отдаване под наем на недвижим имот, сдобиване с разрешителни, когато такива са необходими, финасиране, джоинт венчърс, реструктуриране, възбрани на всякакъв вид недвижимо имущество. Предявяват и осъществяват защита по съдебни искове, свързани с придобиване или отпадане на право на собственост, делби, разваляне на договори и пр.