law books

Последни новини за нас

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

ОБЛАСТИ НА ПРАВОТО


  • ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СПОРОВЕ

Много често в нашата практика се случва и двете страни и кредитора и длъжника да разчитат на нашата професионална помощ и в тези случаи се стремим да постигнем извънсъдебно уреждане на проблемите на нашите клиенти. В тези случаи работим съвместно с нашите специалисти по търговско право, вещно право, семейно и наследствено право, банково и финасово право.