law books

Адвокати

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

Кирил Александров

телефон за връзка:

088 7526688, 034 444062k_aleks@abv.bg

 

АСОЦИИРАН ЧЛЕН

 

 

адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петко Тодоров“ № 1, ет.1

 

Завършил Юридически факултет на Софийски университет „Климент Охридски“ през 1980 г.

От 1981 – 1982 г. е съдебен кандидат в Пазарджишки окръжен съд.

1982 – 1988 г. е юрисконсулт на Държавен застрахователен институт и Горски комбинат – гр. Пазарджик.

От 1992 – 1993 г. е Заместник Областен управител на Пловдивска област.

От 1993 – 1999 г. е адвокат, член на Пазарджишката адвокатска колегия и член на Управителния съвет на Държавна спестовна каса.

От 1999 – 2001 г. е Заместник Областен управител на Пазарджишка област.

От 2001 г. е адвокат – член на Пазарджишката адвокатска колегия.

 

През 2007 г. се присъединява към Комсийски и съдружие като асоцииран член.

 

Езици: български /роден/ и руски.

 

Области в правото: административно право; търговско право; застрахователно право; банково право; облигационно право; семейно и наследствено право; наказателно право; процес.