law books

Адвокати

седалище:

гр. СОФИЯ  1000
ул." Искър" 42

телефон: (+359) 02/ 9 515 868

факс: (+359) 02/ 9 515 868

e-mail: office@komsiiski.com

Александър Комсийски

телефон за връзка:

088 8634748, 042 600345a.komsiiski@komsiiski.com

 

СТАРШИ ПАРТНЬОР и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ;

 

адрес: гр. Стара Загора, ул. "Генерал Столетов" 42 А

 

Основател на Комсийски и Великов.

Завършил Юридически факултет на Софийски университет "Климент Охридски" през 1980 г.
От 1981 – 1982 г. е
Съдебен кандидат в Окръжен съд гр. Стара Загора .
От 1982 - 1984 г. е Младши съдия в Окръжен съд гр.Стара Загора
През 1984 г. е приет за ч
лен на Адвокатска колегия - гр. Стара Загора, като:

 от 1987 - 1988 г. е член на Съвета на Адвокатска колегия - гр. Стара Загора,

 от 1988 - 1990 г. е секретар на Адвокатска колегия - гр. Стара Загора,

 от 1990 - 1992 г. е заместник-председател на Адвокатска колегия - гр. Стара Загора,

 от 1992 - 1994 г. е член на Контролен съвет на Адвокатската колегия.

 От 1999 г. е включен в списъка на синдиците в Република България, с пълна правоспособност в производствата по несъстоятелност на територията на Република България, която му правоспособност е потвърдена и през 2006 г.

 

 

Езици: български (роден), руски. 

 


Области на правото: приватизация; корпоративно право и преобразувания; търговско право; ликвидация и несъстоятелност; арбитраж; граждански процес; облигационно право; застрахователно право; концесии.